IMG_9296-2

Nasrdin Dchar over de verkiezingen, verandering en verbroedering

Met het oog op de verkiezingen hebben we met Nasrdin afgesproken om het met hem te hebben over IEDER1, de beweging die in mei 2016 op zijn initiatief ontstaat en een stem wil geven aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. Een beweging die diversiteit wil vieren en dat al deed op zondag 25 september 2016 met de Parade van IEDER1. Een optocht waarbij tienduizend (!) mensen samenkwamen en van de Amsterdamse Arena Boulevard naar het Museumplein liepen. Een optocht die staat voor verbroedering in een tijd van polarisatie, een optocht die het geluid van de ‘stille meerderheid’ moet laten horen. ‘Ik had persoonlijk gewoon behoefte aan die mars, om te zien of het klopt wat ik denk. Dat die stille meerderheid inderdaad bestaat.’

Het begin van IEDER1

Aan het ontstaan van IEDER1 gingen heel wat jaren vooraf. Jaren waarin Nasrdin zich stoort aan hoe media bepaalde frames gebruiken en aan hoe hele gemeenschappen een stempel opgeplakt krijgen als ‘niet goed’. Jaren waarin er oorlogen uitbreken, vluchtelingenstromen op gang komen en er op een bijna abstracte manier over vluchtelingen gesproken wordt. De druppel voor Nasrdin is de beruchte inspraakavond die er in zijn geboorteplaats Steenbergen gehouden wordt over de komst van een asielzoekerscentrum.

‘Die avond zijn er de meest verschrikkelijke dingen geroepen door mensen die ik ken. Waar ik nota bene vroeger nog mee gevoetbald heb bij wijze van spreken. Toen kwam het ineens zo dichtbij. Die haat, dat totale gebrek aan empathie, aan menselijkheid… Zo gaan we niet met elkaar om, dacht ik toen. Dat was voor mij echt de druppel.’

idere1

‘Toen dat gebeurde heb ik een mailtje geschreven naar een klein groepje, vijf of zes mensen. Daarin heb ik mijn zorgen aangegeven en laten weten dat ik een enorme behoefte heb het geluid te laten horen van de meerderheid, de ‘stille meerderheid’. Dat die stille meerderheid maar eens zijn mond open moet doen, want wat we krijgen van de media is alleen maar geschreeuw en ‘anti, anti, anti’. Volgens mij wil de meerderheid toch vooral, als we het hebben over vluchtelingen, vluchtelingen helpen.

‘Als we het hebben over de meerderheid, dan willen we er toch vooral samen een mooi land van maken? Dan willen we saamhorigheid in plaats van verdeeldheid, dan willen we gelijkwaardigheid en fatsoen. Dat schreef ik in die mail. En daarbij schreef ik: wordt het niet eens tijd dát geluid te laten horen en samen de straat op te gaan? Dat heeft wat getriggerd bij de groep mensen die ik mailde. Dat groepje mailde op zijn beurt weer een klein groepje en zo hadden we bij onze eerste meeting zo’n dertig man. Uit die groep is dan weer een harde kern overgebleven van zes mensen en dat was het begin van IEDER1.’

De Parade van IEDER1
Tijdens de eerste meeting herkent men bij elkaar vooral een zelfde soort zorg. Een gevoel van ‘shit is getting real’ en ‘we moeten nu iets doen’. Dat ‘iets’ wordt uiteindelijk de Parade van IEDER1, een optocht van de Amsterdamse Arena Boulevard naar het Museumplein. Dchar: ‘We hadden dat gevoel van ‘we moeten iets doen’. Wat kunnen we doen? Voor mij was dat in ieder geval een soort statement maken door samen te lopen, dat was voor mij een symbolische manier van iets doen. Daarnaast kwamen we ook letterlijk in beweging; we moesten echt lopen. Die symboliek vond ik mooi, want uiteindelijk is dat wat we moeten doen: we moeten ‘in beweging komen’.’

‘Daarnaast had ik zelf gewoon behoefte aan die mars. Om voor mezelf te weten of het klopt wat ik denk: dat die stille meerderheid inderdaad bestaat. Als je dan ziet dat er tienduizend mensen meeliepen die dag, jong en oud, alle kleuren van de regenboog, alle geloven en niet-gelovigen… Dat is precies wat ik wilde, wat ik in die mail had gezet, en dat is gelukt. Het heeft volgens mij ook echt wel iets teweeg gebracht. We waren de hele dag nieuws, Geert Wilders heeft een tweet over ons geschreven. Een tweet waarin hij stelt dat we maar lekker 100 kilometer verder moesten lopen, de grens over. Over zijn landgenoten, over die tienduizend landgenoten die samen komen om diversiteit te vieren.’

“Het is ook bizar, hè? Dat je met een boodschap van verenigen en samenkomen voor zoveel controverse zorgt”

De tweet van Wilders is lang niet de enige negatieve kanttekening die er bij de Parade gezet wordt en er komt kritiek van zowel rechts, als links. Van rechts wordt er geroepen dat het om ‘holle feelgood bullshit’ gaat, van links komt de kritiek dat de Parade een ‘gebrek aan realiteitszin weerspiegelt’ en dat de manier een ‘verwatering is van daadkrachtig activisme’ vanwege het gemoedelijke en vreedzame karakter. Nasrdin schrok van de kritiek, zeker van die van linkerzijde.

‘Het is ook bizar hè? Dat je met een boodschap van verenigen, van samenkomen en diversiteit vieren, dat je met zo’n boodschap voor zoveel controverse zorgt. Laten we kracht halen uit die verschillen, dát moet de regel zijn, die gedachte, dat is hoe we hier in Nederland moeten leven. De kritiek heeft me wel aan het denken gezet. Ik neem het heel serieus, zeker de kritiek van activisten die ik zelf heel hoog heb zitten. Tegelijkertijd denk ik, ja… dit was gewoon onze manier en dat daar zoveel kritiek op was, so be it. Ik snap ze. We nemen het mee in de volgende acties als die komen.’

De toekomst van IEDER1
Momenteel is IEDER1 bezig met een campagne om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. De beweging probeert mensen bovendien te helpen bij het maken van een afgewogen keuze door de partijprogramma’s te scannen ‘op een IEDER1 manier’. Daarbij wordt vooral gelet op waarden die door IEDER1 belangrijk gevonden worden, zoals inclusiviteit en het beginsel dat er geen groepen uitgesloten worden. Partijen die positief door deze scan heen komen, krijgen een soort IEDER1-keurmerk. Nasrdin: ‘Het zijn rare tijden. Trump heeft het over aanslagen in Zweden… Er is niks gebeurd. Er wordt gesproken over ‘alternative facts’. Alternative facts staat synoniem voor fokking liegen. ‘Ik heb het recht om te liegen, jij hebt het recht om dat te geloven. Niet het recht, jij móet dat geloven, want dit is gewoon de manier waarop ik politiek bedrijf.’ Mensen raken in de war en vragen zich af wat nou precies waarheid is. Dat maakt ons verantwoordelijk. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid ons te educaten, we moeten allemaal drie keer checken of het klopt wat er gezegd wordt. Dat is het rare van deze tijd.

“We hebben allemaal de verantwoordelijkheid ons te educaten”

Aan de andere kant is het mooi om te zien dat er nu een generatie opstaat. Dat er jonge mensen zijn, 2e generatie, die hun plek opeisen, die zeggen ‘dit is mijn plek’ en daarvoor hun nek uitsteken. Het is belangrijk en goed dat dat gebeurt, maar er ontstaat wel frictie. Als ik mijn plek opeis en zeg ‘Nederland is mijn land’, dan krijg ik gelijk tien tweets met ‘rot op naar je eigen land’. Die frictie is een voorbeeld van niet willen veranderen, terwijl alles baat heeft bij verandering. Nederland is veranderd. Wat ga je met dat feit doen? Ga je ertegenop boksen? Ga je bij alles zeggen ‘rot op naar je eigen land’? Dit ís mijn land, ik ben hier geboren, waar moet ik heen? Of ga je zeggen ‘dit is nu de realiteit en hoe kunnen we voordeel en kracht putten uit die diversiteit?’

Ik ben hoopvol dat die verandering er gaat komen. Ik moet ook wel voor mijn twee kinderen. Het zijn bepalende verkiezingen die eraan zitten te komen. We kennen allemaal de geschiedenis en als we daaruit lessen zouden trekken, dan zouden we weten dat de kant waar we nu opgaan met het populisme, het extremisme en het nationalisme niet de juiste kant is. Dat gaat niks opleveren. We staan op een soort kruispunt: of we staan met zijn allen op om te laten zien dat we die kant niet op willen, of we laten het erbij zitten en de verdeeldheid wordt alleen maar groter. Wij gaan er met IEDER1 in ieder geval voor strijden zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen en om die mensen te laten stemmen op een verantwoordelijke manier, met een liefdevol hart en op een leider die niemand buitensluit.’

IEDER1 voert nog tot aan de verkiezingen campagne om mensen aan het stemmen te krijgen. De website van IEDER1 vind je hier, de Facebookpagina hier.

BEELD: Sybren Tieleman