download

Nederlandse Politie wordt tijdelijk milder voor kleine overtredingen

De Nederlandse politie start deze week met actie voeren. Ze gaan alleen optreden bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben alle zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, opgeroepen om mee te doen aan de actie.

Foutparkeerders, hardrijders, wildplassers en fietsers zonder licht hoeven dus de komend week niet zorgen te maken om de politie. Er wordt actie gevoerd omdat het personeel de werkdruk te hoog vind. Daarnaast is onder meer onbetaalde pauzes en het schrappen van nachtdienstontheffing in het verkeerde keelgat geschoten bij de medewerkers.