auckland_nz_new_years_eve_fireworks

Rotterdam kondigt als eerste vuurwerkverbod aan

Er zijn steeds meer (dodelijke) ongelukken tijdens oud en nieuw en daar moet wat aan gedaan worden. Voor het grootste gedeelte van de tijd heeft het alles te maken met vuurwerk en daarom pleiten veel partijen voor een vuurwerkverbod. Rotterdam is nu de eerste stad die een vuurwerkverbod aankondigt.

Zij willen een algemeen vuurwerkverbod, dus het grootste gedeelte van de gemeenteraad is het eens dat er een verbod moet komen op het afsteken van vuurwerk. Ze zeggen vooral geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer te willen, maar omdat de Algemene Plaatselijke Verordening alleen maar helemaal of niet wil stoppen met vuurwerk, wordt daar geen onderscheid in gemaakt.