instagram-icon-2016z

Social Media blijkt dus daadwerkelijk schadelijk te zijn voor jongeren

Dit blijkt uit een onderzoek van de Society for Public Health en de Young Health Movement onder een groep van bijna 1500 jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Social Media platformen als Snapchat, Facebook, Twitter en Instagram veroorzaken onder jongeren namelijk negatieve effecten. Jonge gebruikers van Social Media krijgen te maken met gevoelens van angst of tekortkomingen. Zij zouden zorgen voor toenemende onzekerheid over het lichaam, slaapproblemen, angst- en eenzaamheidsgevoelens veroorzaken en pesten in de hand werken.

Opvallend is dat YouTube een negatief effect heeft op het slaapgedrag van deelnemers aan het onderzoek, maar wel goed scoort op punten als zelfexpressie, het begrijpen van andermans mentale gesteldheid en emotionele steun. Shirley Cramer van de Royal Society for Public Health zegt het volgende over het onderzoek tegen The Guardian. “Het is interessant dat Instagram en Snapchat het schadelijkst blijken te zijn. Beide kanalen zijn erg visueel ingesteld en dat lijkt gevoelens van onzekerheid en tekortkoming in de hand te werken”

Bron: AD.nl